شرکت روغن صنعتی جنوب

شرکت روغن صنعتی جنوب در سال 1375 در شهرک صنعتی واقع در شهرستان بم در زمینی به مساحت 12000 متر مربع و زیر بنای سوله ساخت و سوله انبار 1400 متر مربع و ساختمان اداری به مساحت 500 متر مربع و ساختمان خدمات 200 متر مربع با ظرفیتی معادل 23000 تن در سال تولید روغن موتور صنعتی و گریس و انواع فروارده های نفتی تاسیس گردیده است که بخشهایی از آن به شرح ذیل توصیف می گردد :

خط تولید کارخانه بر اساس مصرف روغن پایه برنامه ریزی شده شامل 3 عدد مخزن ذخیره به ظرفیت هر کدام 1200000 لیتر و مخازن ساخت شامل 8 عدد مخزن 50000 لیتری و 2 عدد مخزن 200000 لیتری و 3 عدد مخزن 30000 لیتری و خط مظروف سازی شامل خط تولید بشکه و چیلیک و دو دستگاه پرکن 4 لیتری و ... می باشد.

ادامه مطلب