روغن موتور ضد یخ ساناکو

ضدیخ ساناکو جهت سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی

سطوح کارایی:

  • ASTM D-3306
  • D-1384
 

موارد کاربرد:

تغییرات دمایی در فصول مختلف سال باعث می شود که آب در دمای پایین و بالا عملا بعنوان سیستم خنک کننده غیر قابل کاربرد باشد به همین دلیل نیاز به افزودن ماده کمکی به سیال خنک کننده احساس می شود ضد یخ ساناکو با کاهش نقطه انجماد در زمستان و افزایش نقطه جوش آب در تابستان به عنوان ضدیخ، ضد جوش در موتور اتومبیل به کار گرفته می شود.

مزایا:

محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی

ظرفیت بالا در انتقال حرارت

محلول در آب و غیر قابل اشتعال

محلول در آب و غیر قابل اشتعال

مشخصات فیزیکی شیمیایی

نوع آزمون روش تست واحد نتیجه
نقطه انجماد محلول 33% ASTMD-1445 cSt 15-
نقطه انجماد محلول 50% ASTMD-1448 - 35-
قابلیت ذخیره ASTMD-1121 °c 17.2
PH محلول 33% ASTMD-92 °c 8.1
دانسیته در 15.5درجه سانتیگراد ASTMD-1136 Kg/m3 1/119